Thiết kế ứng dụng mobile
theo yêu cầu của bạn

Hỗ trợ chủ đề không giới hạn

Nhận hỗ trợ cho tất cả các chủ đề phổ biến với trình tạo ứng dụng di động WordPress miễn phí của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm đồng nhất cho người dùng của bạn.

Thêm và quản lý các trang CMS

Chọn các trang cụ thể bạn muốn hiển thị trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Thêm các trang CMS không giới hạn từ trang web của bạn.

Quản lý các danh mục blog

Tùy chỉnh giao diện danh mục blog trên màn hình chính ứng dụng của bạn. Quản lý cách bố trí, sắp xếp và thứ tự của các danh mục.

Gửi thông báo đẩy

Gửi thông báo đẩy không giới hạn cho người dùng ứng dụng của bạn để tăng đáng kể mức độ tương tác và lượt truy cập ứng dụng.

Tự động điền blog

Tự động xuất bản nhiều bài đăng trên blog lên ứng dụng di động của bạn tùy thích và tiếp tục cung cấp nội dung tuyệt vời cho độc giả của bạn.

Chế độ xem trang web đồ họa

Hiển thị giao diện xem web nâng cao trên màn hình chính và màn hình bên trong. Ẩn menu trang web, bật liên kết và hơn thế nữa trong chế độ xem web.

Cá nhân hóa thiết kế ứng dụng của bạn

Tạo biểu tượng ứng dụng tuyệt đẹp, màn hình khởi chạy, màn hình đăng nhập và đăng ký cũng như các phần tử ứng dụng khác với các tính năng thiết kế dễ dàng và tùy chỉnh.

Tùy chỉnh màn hình chính của bạn

Thêm biểu ngữ, quản lý danh mục, đặt màu cho phần, sắp xếp các phần, v.v. để tạo màn hình chính lý tưởng.

Xem trước ứng dụng của bạn trong thời gian thực

Xem trước ứng dụng di động của bạn trên nhiều trình giả lập thiết bị di động hỗ trợ cả nền tảng Android và iOS.

Thiết kế ứng dụng tùy chỉnh

Thích xây dựng các thiết kế ứng dụng dành cho thiết bị di động được cá nhân hóa hoặc tải lên tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn để tạo ứng dụng di động hoàn hảo.